Rättsfall

I samband med lanseringen av Arabiska Partiet så började många redaktioner skriva om att jag tidigare varit dömd för rättpsykiatrisk vård.  Det är riktigt att jag tidigare varit dömd till rättspykiatrisk vård, vid två tillfällen. Som många känner till dömer svenska domstolar fel och psykiatrin gör fel bedömningar. Jag har skickat in klagomål och begär bland annat resning men ej nått framgång. 


Nedan finns dokument som innehåller en stämningsansökan.


Stämningsansökan till Justitie kanslern


I stämningsansökan finns det många bevis som visar att jag både inte lider av en allvarlig psykisk störning och att jag är oskyldig.