Mina Böcker

Politisk kännedom


Översiktlig beskrivande bok som lyfter viktiga delar av politiken.


Vad händer när en konflikt uppstår och vad blir följderna, vilka orsaker ligger bakom?


Integration är en viktig fråga i många samhällen i Europa och även andra delar av världen. Hur skall integrationen triggas igång?


Kapitalism, vad är det?Varför är en kapitalistisk struktur inte hållbar?Demokrati är ett modernt statsskick som många folkslag vill få igenom i sina länder, finns det något annat?


I boken presenteras ett nytt statsskick.Författaren diskuterar på ett flitigt sätt allt från politiska lösningar till konsekvenser. Kan politik bli ett okontroversiellt vetenskapligt ämne som är orubbligt? I boken diskuteras även hur politiken är möjlig att göra om till vetenskap. Politisk kännedom beskriver många delar inom politiken på ett grundläggande sätt.


Författaren har tagit upp de mest avgörande delar inom politiken. Boken är en lättläst som passar både den som är insatt i politik och även de som vill bli insatt i politik.


Boken ger en bra överblick och grund men även nya kunskaper för den som redan är insatt. Boken tar upp ämnen som inte lyfts av andra författare, vilket gör den till en unik bok.

Finns att köpa på följande butiker som både pocket och E-bok.