Arabiska Partiet

Den 13:e Augusti startades Arabiska Partiet. Jag drev projektet och bakom idéen fanns det frustration om vad som händer i samhället och vad som pågick. Arabiska Partiet skulle väcka många reaktioner och uppmärksamhet vilket det också gjorde.

Det startades en webbplats och Facebooksida. Därtill startades även Twitter konto. Jag var väldigt aktiv med alla dessa. Facebooksidan väckte stor uppmärksamhet och det var upp till cirka 700–800 följare och cirka 500 som gillade sidan redan på några veckor.

Nordiska Avdelningen

Ett projekt som handlade mest om att få uppmärksamhet. 

Krigsförklarningen gjordes under Nordiska Avdelningen kort därefter avslutades projektet.