Dags att vända trenden


De senaste åren har otryggheten spridit sig över hela landet. Dödskjutningarna sveper över landet frekvent. Trots löften från rikspolitiker och mer satsningar blir situationen värre.


Otryggheten sätter käppar i hjulen för folket och hindrar folket att leva och bo som de vill.


Missnöjet är stor bland många delar av befolkningen om inte hela. Något slut syns inte och oron stiger bland  väljare för kommande val och vem som skall regera landet.


Coronapandemin har satt sina spår i varje samhälle och även här. Det krävs krafttag för att snabbt återhämta samhället ekonomiskt och socialt.


Skolresultaten sjunker och barnens skolgång äventyras. Oseriösa aktörer tjänar vinster i välfärden på skattemedel och detta kan förvärras om högerblocket får makten och skolor säljs och fler oseriösa aktörer starta privataskolor.


Arbetslösheten stiger och den är som högst bland utrikesfödda.


En stor förvirring råder bland de nuvarande riksdagspolitiker även den sittande regeringen. Vi ser en splittrad riksdag, det speglas av i samhället och samhällsutvecklingen.


Många är trötta på den rådande situationen och vill se ett slut.


Folket vill se en bättre integrationspolitik, en bättre asylpolitik, inte minst kriminalpolitik. För att börja fokusera framåt och föra utvecklingen i rätt riktning.


Dags att vända på utvecklingen och föra landet framåt.


För några månader sedan kandiderade jag till partiledare för Socialdemokraterna och jag ska fortsätta att kämpa för att nå dit.


Följ mig...


Jag finns på YouTube, Facebook och Twitter. Jag skriver även blogg.